Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Што е gamification (гејмификација)?

Кое е друго име за гејмификација? Други предложени имиња за програми за лојалност вклучуваат: дизајн фокусиран на поттик, економија на однесувањето, виртуелни награди, социјални игри и програма за вклучување во заедницата. Што е гејмификација на работното место? Гејмификацијата на работното место е употреба на техники на игра во контекст што не е игра. Компаниите создаваат […]

  • 1
  • 2