Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

  1. Гејмификацијата може да има позитивен резултат врз моралот на вработените. Истражувањата покажуваат дека 88% од вработените велат дека доколку софтверот што го користат на работа е гејмифициран, тогаш тие се посреќни.

  2. Гејмификацијата е важна  бидејќи го прави процесот на учење позабавен, иновативен, ја зголемува продуктивноста, ја зголемува можноста да се задржи знаењето и да се стекнат нови вештини.

  3. Несомнено, гејмификацијата игра важна улога во зголемувањето на engagementот на вработените на работното место. Задачите кои се претставени преку игра ги привлекува вработените да се борат со предизвиците на нов и забавен начин.

  4. Гејмификацијата е важна бидејќи ги стимулира вработените да обратат внимание и да ги извршуваат своите активности.

  5. Гејмификацијата најчесто нуди награди, па така преку овој процес се охрабува подобро слушање и набљудување.

  6. Гејмификацијата игра важна улога бидејќи му дава на секој еднаква шанса да ја докаже својата вредност (во компанијата).