Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Учењето преку гејмификација им овозможува на вработените да работат кон нивните цели во реално време, кои се мерливи, значајни, а истовремено добиваат повратни информации од повисоко ниво додека тие цели се постигнуваат. На крајот на краиштата, никогаш нема да се подобрите ако не можете да дознаете што треба да направите подобро или да дознаете како да се усовршите.