Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

  1. Најпрво треба да разберете што всушност значи гејмификацијата.

  2. Потоа да сакате да ја воведете оваа алатка во вашата компанија.

  3. Да истражувате на кои се начини може да се воведе во вашата компанија.

  4. Да ги едуцирате вашите вработени за гејмификација (што значи, нејзината намена, процесот, наградите и сл).

  5. Да воведете софтвер за гејмификација кој ќе ви помогне да го подобрите engagement и перформансот на вработените (како нашиот софтвер).

  6. Да уживате во придобивките кои ги носи гејмификацијата.