Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

 1. Откријте што ги мотивара вашите вработени

 2. Изедначете ги наградите со деловните резултати и цели

 3. Направете интерактивни настани во живо за обука на вашите вработени

 4. Вметнете разиграност преку квизови

 5. Врзете ги значките со достигнување на значајни цели

Бонус совет: Користете софтвер кој емитува звуци кога ќе победат/изгубат

Ова игра важна улога во емотивната поврзаност на вработениот со процесот на гејмификација и учењето преку неа.

 • Јасно искомуницирајте го процесот на играта
 • Јасно искомуницирајте ги целите на играта
 • Вклучете гејмификација во обуката
 • Понудете награди кои вработените ги посакуваат
 • Препознајте го сечиј придонес
 • Следете го напредокот на гејмификацијата / споредете го со поставените цели
 • Разгледајте го перформансот и увидете кои се најчестите грешки
 • Поставете ги главните критериуми
 • Започнете ја гејмификацијата на голема врата
 • Потсетувајте ги на целите за учење
 • Користете нивоа за напредокот на учењето
 • Дозволете им на вработените постојано да го следат напредокот
 • Изградете заедница
 • Охрабрете натпреварување
 • Доделувајте значки
 • Понудете сертификати и дипломи
 • Анализирајте и дејствувајте