Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Учењето преку гејмификација вклучува користење на елементи засновани на игра како што се бодување со поени, натпревар меѓу себе, тимска работа, табели со постигнати резултати за да се поттикне ангажираноста, им помага на корисниците да примаат нови информации и да го тестираат своето знаење.