Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

  1. Engagement на вработените оди подалеку од самите активности, игри, и настани. Engagement на вработените ги поттикнува перформансите.
  1. Engagement на вработените е важен, бидејќи тоа директно влијае врз целата компанија, нејзината цел и насока во која се движи.
  1. Вработените кои се со висок engagement ја гледаат компанијата како цело и точно ја знаат нивната цел, каде и како припаѓаат, што води до подобро донесување одлуки. Со подобро донесување одлуки се намалуваат грешките и пропустите.
  1. Engagement на вработените е многу важен за сите организации бидејќи имањето ефективни стратегии помага да се создаде подобра работна култура, да се намали флуктуацијата, да се зголеми продуктивноста, да се изградат подобри работни односи и односи со клиентите, и сето тоа влијае врз профитот на компанијата.
  1. Едноставно кажано, кога вработените имаат висок engagement во работата, тоа значи дека се среќни во компанијата, па така стануваат најдобрите адвокати за компанијата. Вработените се поенергични, ефикасни и имаат тенденција да го надминуваат она што се очекува од нив. Сето ова влијае и на нивното ментално здравје на работа и може позитивно да влијаат на оние околу нив (колеги и клиенти)