Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

  1. Перформансот на вработените е важен затоа што колку е повисок перформансот на вработените, толку е поуспешна компанијата и ќе котира повисоко во однос на конкуренцијата.
  1. Организициите кои имаат вработени со висок перформанс и истиот успешно го мерат се најсилната конкуренција на пазарот.
  1. Високиот перформанс на вработените значи дека вработените се задоволни од копманијата, од културата во компанијата, наградите, можноста да научат нови вештини и слично. Па така перформаносот на вработените е всушност перформансот на компанијата.