Contact Us:

670 Lafayette Ave, Brooklyn,
NY 11216

+1 800 966 4564
+1 800 9667 4558

Во пракса е докажано дека преку гејмификацијата се зголемуваат перформансите и engagement-от на корисниците, што укажува на зголемена мотивација.

Гејмификацијата користи постојан позитивен feedback за да ја зголеми мотивацијата. Сложените задачи ги разложува на едноставни задачи кои мозокот може да ги научи со текот на времето, без голем стрес или замор.